Polityka prywatności

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Dane Administratora i dane kontaktowe:

Administratorem Twoich danych jest ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 73a 80-557 Gdańsk, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5850007675, REGON: 190330980. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: orplast@orplast.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Marynarki Polskiej 73a 80-557 Gdańsk.

Dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO).

Cele przetwarzania danych osobowych:

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

  • dla osób wypełniających formularz kontaktowy lub przesyłających korespondencję do Orplast – w celu kontaktu, w związku z nawiązaniem współpracy i/lub zawarciem umowy – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do zawarcia umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • marketingu bezpośredniego – newsletter – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • w przypadku zawarcia umowy – w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy i tym samym stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • finansowo-księgowych – w przypadkach, w których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w okresie istnienia obowiązków prawnych,
  •  obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – uzasadniony interes Administratora wynikający z konieczności obrony swoich praw (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych, co wynika zarówno z prawnych obowiązków Administratora, jak i wynika z jego uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu działalności z należytą starannością (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO), w okresie do wygaśnięcia roszczeń reklamacyjnych lub zakończenia procesów reklamacyjnych.

Polityka ciasteczek (cookies):

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, korzystając z narzędzia Google Analytics. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. 

Pliki te umożliwiają prowadzenie statystyk oglądalności poszczególnych stron, co umożliwia nam stałe doskonalenie prezentowanych treści, a także pozwalają na utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu.

W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyłączając tę możliwość. 

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, posiadasz prawo do jej  cofnięcia w dowolnym momencie, co nie wpływa na prawidłowość przetwarzania przed jego przekazaniem do Orplast. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Marynarki Polskiej 73a 80-557 Gdańsk lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: orplast@orplast.pl

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przekazywaniu danych innym podmiotom:

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Orplast zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. firmą hostingową, a w przypadku zawarcia i realizacji umowy – biurem rachunkowym, zewnętrznym audytorem itd.). 

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski (UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych wynikających z cookies w ramach Google Analytics z zastosowaniem stosowanych przez Google zasad anonimizacji i ochrony bezpieczeństwa tych danych. Polityka prywatność Google Analytics dostępna jest na stronie https://policies.google.com/privacy. Jednocześnie przypominamy o możliwości wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki, co czyni tę funkcjonalność dobrowolną.

Pozostałe informacje:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało jednak niemożliwością nawiązania współpracy, a w przypadku jej podjęcia, pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Orplast w ramach zawieranych z Tobą umów.

Orplast
Manufactured by Orplast
Marynarki Polskiej 73a
80-557 Gdańsk, Poland
designed by: Voila Studio